Oproep MC- en kaderleden bijeenkomst 12 oktober 2017

Beste collegae, Samen staan we sterker! Dat was de conclusie van onze bijeenkomst op 6 juli jongstleden, waarbij veel vertegenwoordigers van medezeggenschapscommissies aanwezig waren. In deze bijeenkomst hebben de samenwerkende vakbonden aangegeven dat, in het kader van informatieverstrekking, wenselijk is vaker “de hoofden bij elkaar te steken”. Het is de hoogste tijd om opnieuw een meeting met de leden van de medezeggenschap, aangevuld met onze kaderleden, te organiseren.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden:
12 oktober van 12.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur
KEK gebouw ‘De Wittenberg’ (gebouw 540)
Generaal-Majoor Kootkazerne te Stroe.
Van 12.00 tot 13.00 uur kunt u in het bedrijfsrestaurant op kosten van de bonden gebruik maken van een lunch. De bijeenkomst start om 13.00 uur en zal uiterlijk 15.00 uur afgelopen zijn.
Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober gaan de voorzitters van de bonden de aanwezigen informeren over de laatste stand van zaken. Ook willen we gaarne jullie zienswijze vernemen over de verder te volgen koers en willen we de actie van 2 november aanstaande in Den Haag bespreken.
Kortom, reden genoeg om bij elkaar te komen. Wij zien u graag op 12 oktober, graag aanmelden via onderstaande button
Aanmelden MC- en kaderbijeenkomst: kader@defensiepersoneelinactie.nl

Nieuwsbrief

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Share