Veel belangstelling voor voorlichtingsbijeenkomsten bonden

De afgelopen weken hebben de bonden op tientallen kazernes voorlichting gegeven aan honderden belangstellenden over de stand van zaken na het stuklopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ondanks operationele inzet en een druk oefenprogramma nemen veel collega’s de tijd om vragen te stellen over de positie van de bonden en de acties. Tijdens deze bijeenkomsten geeft het personeel het signaal af dat het niet alleen om de cao gaat. Ze willen als professionals opgeleid, getraind en uitgerust worden. ‘Train as you fight’ met materieel en wapensystemen dat voorradig is en niet kapot is: voor hun veiligheid en voor hun thuisfront. De bonden gaan door met voorlichting geven en actie voeren totdat er weer perspectief is voor Defensie en haar personeel. Goede  arbeidsvoorwaarden en een voor haar taak berekende krijgsmacht. Hou voor data, tijden en locaties deze website in de gaten!

Nieuwsbrief

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Share